Vellykket seminar for døve foreldre med hørende barn!

Fredag 31. januar og lørdag 1. februar arrangerte Ål folkehøyskole og kurssenter for døve seminar for døve foreldre med hørende barn, i samarbeid med CODA Norge. Formålet med seminaret var å diskutere KODAbarns rettigheter til tegnspråkopplæring.

Det var mellom 35-40 foreldre som deltok, og de hadde barna med seg. Til sammen var altså 70 personer samlet på Vetland skole i går.

På fredagen snakket Trine Lin Kronhaug og Ann Kristin Malmquist fra Ål fhs om hvilke erfaringer de har gjort seg med hørende barn til døve foreldre som kommer på kurs dit. Lilly Koppen Mjanger fra CODA Norge fortalte om erfaringene fra KODAleirene på Ål.

Programmet på lørdag var spennende og tankevekkende. Elisabeth Gerhardsen startet dagen. Hun er samisk og jobber som psykolog. Det gjør at hun har bred erfaring med utfordringer som minoriteter møter i det norske samfunnet. Mye av det hun kunne fortelle kjente både døve foreldre og CODAer seg igjen i.

Sonja Myhre Holten, rådgiver for tegnspråk i Språkrådet holdt et innlegg om rettigheter for minoritetsspråklige barn og dets innvirkning på KODAbarn. Torill Ringsø fra CODA Norge snakket om foreningens tanker rundt KODAbarns rettigheter til tegnspråkopplæring.

Dagen endte med en diskusjon hvor foreldrene diskuterte hvordan vi kan argumentere for at barna skal få rett til tegnspråkopplæring, og hva vi skal gjøre fremover.

Diskusjonen resulterte i at det ble opprettet et utvalg med 5 foreldre, samt en representant for CODA Norge, som skal jobbe videre med dette spørsmålet. Utvalget kommer til å invitere flere samarbeidspartnere til møte ganske snart.

Alle foreldre, barn og CODA Norge vil rette en stor takk til alle som gjorde dette seminaret mulig:

Elever fra barne- og ungdomsarbeiderlinjen på Nydalen skole og Robin Karlsen og Didrik Hartvedt – for barnepass

Ål folkehøyskole- og kurssenter for døve –
Rådgivingskontoret for hørselshemmede i Oslo
Oslo Døveforening
Vetland skole

Del innlegg:

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

  • “Hjelp – et hørende barn!”

   Illustrasjoner:
   Karoline Stangvik
   Logo:
   Gudrun Haave

   Prosjektgruppe:
   Torill Solbø Zahl
   Line Beate Tveit
   Torill Ringsø

  • “Hjelp – et hørende barn!”

   Gjennomført av Statped med støtte fra Extrastiftelsen