Kontakt

Styret i Foreningen hørende barn av døve – CODA Norge:

Ta kontakt for informasjon om foreningen, våre aktiviteter eller hvis du har spørsmål som disse sidene ikke gir deg svar på.

STYRET 2016-2017:

Robert Aas Osdal (leder) – leder@coda-norge.no

Annette Wilhelmsen Hansen (Nestleder)

Carin Kristiansen (Kasserer)

Merete Gjedrem Bortne (Sekretær)

Malin Lundahl (Styremedlem)

 

Anne Marit Kristiansen (Varamedlem)

Per Øyvind Rakkestad (Varamedlem)

 

 

 

…………………………………………………………………………………..

For informasjon om foreldrekurs for døve foreldre, ta kontakt her:

Ål folkehøyskole og kurssenter for døveBakketeigen
3570 Ål
Teksttlf: 32082601
Telefon: 32082600

Faks: 32082602

Hjemmesider: www.al.fhs.no

 

Har du behov for konkrete råd eller bistand, så kan du kontakte en av følgende instanser:

Rådgivingskontoret for hørselshemmede i Oslo v/helsesøster
Rådgivningskontoret for hørselshemmede
Kabelgaten 2 på Økern
Postadresse: Pb 99 Økern, 0509 Oslo

Hjemmeside

Sms: 948 01 918
Telefon: 23 47 85 00
Teksttelefon: 23 47 85 02
Telefaks: 23 47 85 01
Sms sentralbord: 911 57 575

På Rådgivningskontoret i Oslo kan du også få råd og veiledning av sosionom, ergoterapeut, spesialpedagog, audiopedagog etc.

 

Rådgivningskontoret for hørselshemmede i Bergen har ikke et spesifikt tilbud til døve foreldre. Alle døve og hørselshemmede kan henvende seg til kontoret for å få informasjon og rådgiving:

Rådgivningskontoret for hørselshemmede
Teatergaten 41, 5010 Bergen

Epost: radgivning.horsel@bergen.kommune.no

Mary-Ann Grønås
Kontortelefon: 55 56 94 75,
Teksttelefon: 55 90 08 49
Mobiltelefon: 480 73 824

Norunn Kalvenes
Teksttelefon: 55900848
Mobil: 480 73 825

Trondheim døveforening og Rådgivningskontoret for døve og døvblinde har startet en foreldregruppe hvor foreldre møtes en ettermiddag/kveld per måned og diskuterer ulike tema. Barna er med på treffet og får tilbud om egne aktiviteter samtidig som foreldrene møtes.


Trondheim Døveforening
Hjemmeside: http://www.trondheimdf.no

E-postadresse: trondheim.df@online.no

Besøksadresse: Klostergata 60. 7030 Trondheim
Kontortelefon: 73531901
Telefax:  73535001
Mobiltelefon:  971 15 838

 

Rådgivingskontoret for døve og døvblinde
Bispegata 9 B
Besøksadresse: Bispegata 9b, 7004 TRONDHEIM

Telefon: 72544120
Telefaks: 72544121  

Hjemmeside:http://www.trondheim.kommune.no/dove/

 • “Hjelp – et hørende barn!”

  Illustrasjoner:
  Karoline Stangvik
  Logo:
  Gudrun Haave

  Prosjektgruppe:
  Torill Solbø Zahl
  Line Beate Tveit
  Torill Ringsø

 • “Hjelp – et hørende barn!”

  Gjennomført av Statped med støtte fra Extrastiftelsen