Om CODA Norge

Foreningen hørende barn av døve – CODA Norge, er som navnet indikerer, en interesseorganisasjon for hørende barn med døve foreldre.

Hørende barn som har en eller to døve foreldre kalles gjerne KODA – Kids of Deaf Adults. De vokser opp til å bli CODA – Children of Deaf Adults når de fyller 18 år. Dette er betegnelser som kommer fra USA, men som brukes verden over.

Foreningens formål er å bidra med våre erfaringer fra en oppvekst i tospråklig miljø med norsk og tegnspråk. Dette gjør vi ved å spre informasjon til storsamfunnet og ved å være en ressurs for døve foreldre og deres barn. I tillegg har vi et ønske om å  finne rom for en egen tilhørighet i døvesamfunnet. Dessuten vil vi være et forum for erfaringsutveksling blant medlemmene.

 

 

 

Organisasjonsnummer: 988789666
Bankkonto: 9525 05 33358

 • «Hjelp – et hørende barn!»

  Illustrasjoner:
  Karoline Stangvik
  Logo:
  Gudrun Haave

  Prosjektgruppe:
  Torill Solbø Zahl
  Line Beate Tveit
  Torill Ringsø

 • “Hjelp – et hørende barn!”

  Gjennomført av Statped med støtte fra Extrastiftelsen