Referanser

Litteraturliste:

Dahl, Trine Lise (1995): Hørselshemmedes kommunikasjon i barnehagen – en analyse av samspill mellom barn og voksne. Hovedfagsoppgave i spesialpedagogikk, ISP – UiO

Dysthe, Olga (2001): Dialog, samspill og læring. Abstrakt Forlag, Oslo

Feilberg, Hagtvet, Smith, Martinsen, Gram Simonsen, Mjaavatn og von Tetzchner (1988): Barns språk. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo

Gram Simonsen, Theil Endresen, Hovdhaugen, (1988): Språkvitenskap. Universitetsforlaget, Oslo

Helleland & Manne (1991): Kommunikasjon i språkundervisningen. Fag og Kultur, Oslo

Kokkersvold, E. og Mjelve, H. (2003): Mellom oss. Trening av kommunikasjon i gestaltperspektiv. Gyldendal Akademisk, Oslo

Linell og Gustavsson, (1987): Initiativ och respons. Om dialogens dynamikk och koherens. Universitetet i Linköping.

Matre, Synnøve (1997): Munnlege tekstar hos barn. NTNU, Trondheim

Matre, S. og Maagerø, E.(red.) (2003): Når barn erobrer språket. Ulike perspektiv på barns språkutvikling. Høyskoleforlaget AS, Kristiansand

Stensvand, Budal og Støyva (2004): Prosjekt delt skoletilbud 2002 – 2004. Prosjektrapport Hunstad skole

Liv Vedeler (1989): Barns kommunikasjon i rollelek, Universitetsforlaget, OSLO

Åm, Eli (1989): På jakt etter barneperspektivet, Universitetsforlaget, Oslo

 

 • «Hjelp – et hørende barn!»

  Illustrasjoner:
  Karoline Stangvik
  Logo:
  Gudrun Haave

  Prosjektgruppe:
  Torill Solbø Zahl
  Line Beate Tveit
  Torill Ringsø

 • “Hjelp – et hørende barn!”

  Gjennomført av Statped med støtte fra Extrastiftelsen