Trinn 2

<tilbake

«Hjelp – et hørende barn!»
TRINN 2 – Barnets første leveår – Hele planen

Tema for trinnet: Gi grunnleggende forståelse for Kodabarns tospråklige oppvekst. Belyse viktigheten av at foreldre og barn har et felles språk.

Ved start i barnehage: Informere ansatte om barnets tospråklighet. Redegjøre om, ufarliggjøre og avmystifisere tegnspråk og bruk av tolk. Informere på foreldremøte.

Hovedmål med KODA delen: Generell informasjon om hvorfor medlemmer av CODA-Norge bidrar på foreldrekurs. Presentere grunnprinsippene for opplegget. Gi foreldre selvtillit og trygghet i sin nye leder – og omsorgsrolle. Gi foreldre tro på tospråklighetens og den bimodale tospråklighetens fortreffelighet.

Temarelaterte diskusjonsemner: Innblanding og overprøving fra familiemedlemmer. Har familiens mer erfarne medlemmer den nødvendige tillit til de nybakte foreldrene? Har de bekymringer for at de døve foreldrene ikke skal høre at barnet gråter, roper eller faller? Sårbar fase, mye usikkerhet hos foreldrene i denne fasen.

Metode: Forelesning, dialog/erfaringsutveksling

Materiell: På dette trinnet får foreldrene utdelt en mappe med diverse materiell som er grunnlag for foreldrekursene.  Denne mappen tar de med hjem og kan fylle med mer materiell etter hvert som de får det i løpet av foreldrekursene.

Til forberedelse: Dialogvideo

Tid: 6 timer

 

Diverse ressurser:

PowerPoint trinn 2

Tegninger

Grunnleggende for språk (pdf)

Grunnleggende for materiellet (pdf)

Grunnleggende begreper (pdf)

Dialogvideo og tekst (passordbeskyttet)

 • «Hjelp – et hørende barn!»

  Illustrasjoner:
  Karoline Stangvik
  Logo:
  Gudrun Haave

  Prosjektgruppe:
  Torill Solbø Zahl
  Line Beate Tveit
  Torill Ringsø

 • “Hjelp – et hørende barn!”

  Gjennomført av Statped med støtte fra Extrastiftelsen